HOÀN 100K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (19-20/1/2022)