CHÍNH SÁCH THƯỞNG HOA HỒNG CHO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU SENDO FARM THÁNG 1 & 2