VietnamAirlines tặng 23kg hành lý ký gửi (Từ 01/01 - 1/03/2022)