HOÀN 10K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (16-19/01/2022)