Hoàn 30% Tối đa 50K Khi mua thẻ game (10-14/01/2022)