Hoàn 130K cho đơn 400K khi mua Gas (08-30/06/2022)