Hoàn 100K cho đơn 400K khi mua Gas (01-31/05/2022)