Hoàn 100K cho đơn 400K khi mua Gas (01-31/01/2022)