THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TẾT ẤM NO ĐẶT VÉ TRÚNG TO CÙNG SENDO