HOÀN 50% TỐI ĐA 50K KHI MUA NẠP TIỀN, MUA THẺ CÀO (23-31/12/2021)