HOÀN 50% TỐI ĐA 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17-31/12/2021)