HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (1-31/12/2021)