HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (9-14/12/2021)