HOÀN 30% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (04-05/03/2022)