HOÀN 10K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (26-29/11/2021)