HOÀN 100K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (24-25/11/2021)