HOÀN 10K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (22-23/11/2021)