HOÀN 100K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (10-13/12/2021)