HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (09-30/09/2021)