Hoàn 10K khi thanh toán hóa đơn Nước, Điện, Internet (01-31/10/2021)