Hoàn 10K khi thanh toán hóa đơn Nước, Điện, Internet (01-30/11/2021)