Hoàn 10K khi thanh toán hóa đơn Nước, Điện, Internet (01-31/12/2021)