Hoàn 10K khi thanh toán hóa đơn Nước, Điện, Internet (01-30/09/2021)