Hoàn 10K khi thanh toán hóa đơn Nước, Điện, Internet (01-31/01/2022)