HOÀN TIỀN 5% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (15-31/07/2021)