HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-31/07/2021)