HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-31/08/2021)