HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-30/09/2021)