HOÀN TIỀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (18-30/06/2021)