HOÀN TIỀN ĐẾN 50% KHI THANH TOÁN VÉ XE (01-31/07/2021)