HOÀN TIỀN ĐẾN 50% KHI THANH TOÁN VÉ XE (01-30/11/2021)