THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “LÀM TỶ PHÚ KHÔNG KHÓ, CÓ SENDO LO”