HOÀN TIỀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (01-31/07/2021)