HOÀN TIỀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (01-30/09/2021)