HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VÉ XE (15-30/01/2021)