HOÀN TIỀN 10% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (11-30/06/2021)