Mua Phiếu vận may không thanh công nhưng vẫn bị trừ tiền