HOÀN TIỀN ĐẾN 25K KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (6 - 31/12/2019)