HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ XEM PHIM (17 - 24/12/2019)