HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (10 - 31/12/2019)