HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (07 - 31/12/2019)