HOÀN TIỀN 40% KHI MUA VÉ XEM PHIM (02 - 31/12/2019)