HOÀN TIỀN ĐẾN 80K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (Áp dụng thứ 6 hàng tuần trong tháng 12/2019)