HOÀN TIỀN 20% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (1 - 31/12/2019)