HOÀN TIỀN ĐẾN 50K KHI MUA VÉ XEM PHIM (1 - 31/12/2019)