HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (11 - 31/12/2019)