TẶNG MÃ HOÀN TIỀN 50K MUA VÉ XEM PHIM (17 - 21//12/2019)