HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (26 - 30/11/2019)