HOÀN TIÊN ĐẾN 50K KHI MUA VÉ XEM PHIM (9 - 31/12/2019)