HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (28 - 30/11/2019)