HOÀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (26 & 29/11/2019)